۱- استفاده از اپلیکیشن تنها با فعال سازی حساب کاربری مجاز میباشد.
۲- ثبت سفارش و پرداخت هزینه فاکتور به معنی پذیرش قوانین میباشد.
۳- پرداخت های غیر آنلاین پس از تایید گردش حساب به وضعیت تکمیل شده خواهند رسید.
۴- درصورت پرداخت هزینه سفارش امکان لغو و یا عودت کالا وجود ندارد پس دقت لازم را داشته باشید.